Verzekering Lichamelijke ongevallen
in het verkeer
Mobiliteit

Verzekering Lichamelijke ongevallen in het verkeer

Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer van DVV komt tussen bij verkeersongevallen op de openbare weg met lichamelijk letsel. Als je verwondingen, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit oploopt, of komt te overlijden dan keert deze verzekering een vergoeding uit, onafhankelijk van de aansprakelijkheid.

Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer van DVV is ideaal voor mensen die onderweg zijn: of dat nu te voet, met de fiets of met de wagen is, maakt niet uit. Iedereen die de straat op moet, heeft voordelen bij de verzekering Lichamelijke ongevallen in het verkeer.

Verzekering Verkeer: 3 formules

DVV biedt verschillende formules aan in de Verzekering Verkeer: afhankelijk van wie zich verzekert en voor welke situaties.

 

 

Waarborgen

 

 

Goed om te weten:

Uitgesloten van deze verzekering zijn de lichamelijke ongevallen door dronkenschap van een verzekerde, zelfmoord of poging tot zelfmoord van een verzekerde, roekeloze daden, weddenschappen, uitdagingen van een verzekerde of ongevallen opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde of een begunstigde.

Geïnteresseerd?

Als passagier van een vervoermiddel in het water en in de lucht
Als passagier van een vervoermiddel op het land (auto, openbaar vervoer, ...)
Met de wagen als bestuurder
VERKEERSONGEVALLEN:
Wie is verzekerd?
FORMULE A
FORMULE B
FORMULE C
(veiligheid)
Gezin en bestuurder van 1 specifieke wagen
Gezin en bestuurder van alle wagens
Gans gezin
Als zwakke weggebruiker (voetganger, fietser)
Uitbreiding toevallige inzittende
Uitbreiding toevallige bestuurder

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

​​Vanaf de 31ste dag na het ongeval ontvangt het slachtoffer - afhankelijk van zijn graad van arbeidsongeschiktheid - een forfaitaire dagvergoeding. Dit gebeurt tot 2 jaar na het ongeval.​

Blijvende invaliditeit

Bij blijvende invaliditeit ontvangt het slachtoffer een uitkering in overeenstemming met de vastgestelde graad van invaliditeit. Is het slachtoffer voor meer dan 50 procent invalide? Dan keert DVV een vergoeding voor de bijkomende kosten uit die er naar aanleiding van de invaliditeit gemaakt worden (vb. het aanpassen van je woning of auto).

Behandelingskosten
  • Hospitalisatiekosten
  • Onderzoeken en medische verzorging 

  • Prothesekosten

  • Vervoers- en repatriëringskosten van de verzekerden tot hun woonplaats, als de bestuurder gekwetst is en niet kan vervangen worden door een andere verzekerde

  • Opsporings- en reddingskosten

Je kiest zelf of er een franchise van 50 euro van toepassing is bij een geval of niet.

Indirecte verliezen: de bijkomende kosten

Bovenop de behandelingskosten betaalt DVV 15% extra om de kosten te dekken als gevolg van het ongeval (telefoon, verplaatsingen, ...).

Overlijden

De nabestaanden ontvangen een vergoeding als het slachtoffer meteen of tot 3 jaar na het ongeval overlijdt als gevolg van het ongeval.

Let op : Geld lenen kost ook geld !