Verenigingen en VZW's Cover
Vrije tijd

Verenigingen en VZW's Cover

  • Alles in één: een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.

  • Geen dubbele dekking en dus ook geen dubbele premie.

  • Eenvoudig beheer van je dekkingen.

Een verzekering voor je vereniging of vzw: waarom?

Net zoals bij een bedrijf of organisatie, krijgt een vzw ook af te rekenen met een aantal risico’s op vlak van burgerlijke aansprakelijkheid en eventuele lichamelijke ongevallen van medewerkers en vrijwilligers.

Met Verenigingen en VZW’s Cover vermijd je dat je voor elk risico een aparte verzekering moet aangaan: met deze verzekering dek je in één klap al deze risico’s.

Goed om te weten:

  • De verschillende waarborgen Burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekken bijvoorbeeld niet de schadegevallen opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde die minstens 16 jaar oud is, schadegevallen te wijten aan een grove fout van een verzekerde van minstens 16 jaar oud, schade veroorzaakt aan de verzekeringnemer, de conventioneel bedongen schadevergoeding, de stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen.

  • Schadegevallen veroorzaakt door orkanen, tornado’s, cyclonen, overstromingen, aardbevingen of andere natuurfenomenen zijn uitgesloten.

  • Gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boetes, de schadevergoedingen die als strafmaatregel of afschrikmiddel worden toegepast, en ook de kosten van strafrechtelijke vervolging zijn niet gedekt.

  • Schade veroorzaakt aan derden door de verontreiniging van de bodem, het water of de atmosfeer is uitgesloten.

Geïnteresseerd?

Let op : Geld lenen kost ook geld !