Verzekering Alle bouwplaatsrisico’s: Omniumverzekering voor je bouwproject
Wonen

Omniumverzekering voor je bouwproject

Je laat een nieuwbouwwoning bouwen of je laat je woning grondig renoveren? Dan zijn er heel wat partijen betrokken bij je bouwproject. Denk maar aan de architect, de aannemer en alle vakmannen en technici die je bijstaan om deze droom te realiseren. En dan kan er natuurlijk al eens iets mis gaan…

Stel je voor: de werken aan je nieuwbouwwoning zijn in volle gang en de elektricien boort een gat dwars door de waterleiding omdat deze niet op de plaats lag zoals getekend op de plannen.

Resultaat: …. Met de verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s is dit geen probleem: er moet immers niet onderzocht worden wie aansprakelijk is. Op die manier voorkom je dat jouw bouwwerf stilgelegd wordt voor lange juridische discussies tussen aannemers, onderaannemers en architect, om uit te zoeken wie nu aansprakelijk is voor het schadegeval.

  • Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de commerciële fiche van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.

  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Geïnteresseerd? 

Omniumverzekering voor je bouwproject

De voordelen van de verzekering alle bouwplaatsrisico's: Omniumverzekering voor je bouwproject

  • Geen onderzoek naar aansprakelijkheid

  • De werken worden niet stilgelegd

  • De premie is geldig tijdens de ganse bouwperiode

Let op : Geld lenen kost ook geld !