Schuldsaldoverzekering
Wonen

Goed om te weten:

 • Je kan de schuldsaldoverzekering ook aanvullen met:

  • Een verzekering “arbeidsongeschiktheid”.

  • Een verzekering “inkomensverlies als gevolg van werkloosheid”.

 • Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming op de premie van hun schuldsaldoverzekering. Raadpleeg je kredietmakelaar voor meer informatie.

 • Fiscaliteit: je kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een belastingvoordeel van 30%* van de gestorte premies. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Hou er rekening mee dat indien voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering.

 • Beperkingen: onder meer zelfmoord van de verzekerde en overlijden door deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren zijn niet gedekt.

 • Het gaat om een overlijdensverzekering van tak 21 met een afnemend kapitaal met maximum 15 % instapkosten, afgesloten voor een bepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen.

 • Voor meer informatie over de limieten en uitsluitingen van dit product, raadpleeg de algemene voorwaarden. Het is belangrijk dit document door te nemen alvorens een contract te ondertekenen.

 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

 • Het  verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Geïnteresseerd? 

Wat doet een schuldsaldoverzekering?

De schuldsaldoverzekering van DVV:

 • Is een tijdelijke overlijdensverzekering die gekoppeld is aan een hypothecair krediet.

 • Dekt het openstaande saldo van je krediet.

 • Betaalt het krediet terug als jij zou overlijden voor de eindtermijn van het krediet.

Waarom kiezen voor een schuldsaldoverzekering?

Met een schuldsaldoverzekering ben je er zeker van dat je hypothecair krediet wordt terugbetaald als jij zou overlijden voor de eindtermijn van het krediet.

DVV schuldsaldoverzekering 

De voordelen van een schuldsaldoverzekering 

 • Verzekerd vanaf de eerste premie 

 • Fiscaal aftrekbaar

 • Je hypothecair krediet wordt terugbetaald als jij vroegtijdig overlijdt

Voordelen van een schuldsaldoverzekering

 • Je bent verzekerd vanaf de eerste premie. Wanneer je ook zou overlijden en hoeveel je van je krediet ook nog moet afbetalen, DVV betaalt je krediet terug in jouw plaats.

 • Je betaalt minder belastingen: je geniet een belastingvermindering*, zolang je de premies aftrekt in het kader van woonbonus, langetermijn- of pensioensparen.

 • Je kunt de dekking van je krediet verdelen over twee kredietnemers (vb. jij en je partner). Jij kiest daarbij de verdeling: 

  • Een klassieke 50/50-verdeling: bij overlijden van een van beide kredietnemers, wordt de helft van het saldo van de lening automatisch terugbetaald.

  • 70/30-verdeling: als een van beiden meer verdient dan de andere.

  • 2 x 100 procent: als je zeker wilt zijn dat jij of je partner niks meer moet afbetalen als de andere zou overlijden voor het krediet is afbetaald

  • .

* Belastingvoordeel onder bepaalde wettelijke voorwaarden.

Let op : Geld lenen kost ook geld !