Rechtsbijstand Lex.Tra Verkeer
Mobiliteit

Rechtsbijstand Lex.Tra Verkeer

Bij een ongeval of schadegeval in het verkeer is het niet altijd even snel duidelijk wie in de fout is gegaan. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen. 

Lex.Tra Verkeer verdedigt je belangen als je als voetganger, fietser of passagier een ongeval hebt en er discussie ontstaat over het uitbetalen van lichamelijke en materiële schade.

Goed om te weten:

  • Wij verlenen geen bijstand bij schade door deelname aan autowedstrijden. Toeristische rally’s zijn dan weer wel verzekerd van rechtsbijstand.

  • We betalen uiteraard nooit de boetes die het gevolg zijn van overtredingen.

 

 

Geïnteresseerd?

Alle verzekerde voertuigen van het gezin zijn gedekt: auto's, motoren, mobilhome, .... Caravans zijn eveneens verzekerd als ze opgenomen zijn in het contract; bij het gebruik voor professionele doeleinden komen wij echter enkel tegemoet als de bestuurder de verzekeringnemer is of een lid van diens gezin.

Met Lex.Tra Verkeer geniet je ook rechtsbijstand voor eventuele betwistingen die ontstaan met de arbeidsongevallenverzekeraar als je gekwetst geraakt bij een ongeval, op weg van en naar het werk of tijdens een beroepsverplaatsing.

Met DVV Lex.Tra heb je recht op bijstand in verband met je rijbewijs. Zo kunnen we proberen te bekomen dat je rijverbod alleen tijdens het weekend geldt, dan kan je je wagen beroepshalve blijven gebruiken.

Let op : Geld lenen kost ook geld !